Báo cáo đóng gói DiReports

DiReports cho phép các nhà cung cấp tổ chức dữ liệu đơn đặt hàng thành những báo cáo in được và định dạng excel có thể dễ dàng truy cập từ bất kỳ máy tính nào.


DiReports: Một giải pháp báo cáo để đẩy nhanh quy trình đóng gói và vận chuyển

Những công ty có nhiều đơn đặt hàng từ cửa hàng và nhiều mặt hàng cho mỗi đợt chuyển hàng cần một phương thức để hiển thị các đơn hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh khôn ngoan. N.O.II cung cấp khả năng hiển thị trực quan toàn bộ những đơn đặt hàng được gửi đến từ các khách hàng bán lẻ. DiReports cho phép các nhà cung cấp tổ chức dữ liệu đơn đặt hàng thành những báo cáo in được và định dạng excel có thể dễ dàng truy cập từ bất kỳ máy tính nào.

Dù công ty của bạn muốn xem dữ liệu của 1 hay 5000 đơn đặt hàng, thì giờ đây bạn có thể truy cập vào ứng dụng web và tạo ra báo cáo một cách dễ dàng từ máy tính của bạn. Hệ thống được thiết kế để tạo ra những báo cáo tức thì và cho lập lịch gửi báo cáo định kỳ qua email hoặc qua một máy chủ FTP cụ thể nếu muốn. Bạn sẽ xác định khi nào và ai sẽ nhận được các báo cáo khác nhau bằng cách sử dụng bộ thiết lập lịch biểu trực tuyến độc đáo của chúng tôi. DiReports sẽ là một công cụ vô giá cho nỗ lực tổ chức, phân bổ, đóng gói và vận chuyển hàng.

Màn hình báo cáo direport

Tính Năng của DiReports:

Tạo các báo cáo in được trên trên giấy hoặc định dạng bảng dữ liệu trong Excel, hoàn chỉnh với thông tin đầu mục

Các mẫu báo cáo tiêu chuẩn bao gồm các thông tin tổng hợp về đơn hàng theo chuẩn EDI 850 như:

  • Danh mục bốc hàng
  • Phân bổ theo màu sắc
  • Phân bổ theo kho
  • Phân bổ theo kho tổng
  • Phân bổ theo mã sản phẩm toàn cầu (UPC)

Lợi ích của DiReports:

  • Nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng bằng cách dùng thông tin từ các phiếu bốc hàng (Pick ticket) để quản lý thiết lập cấu hình và độ ưu tiên cho việc chuyển hàng.
  • Giảm thời gian để lấy hàng và đóng gói
  • Bốc hàng, đóng gói và chuyển hàng dựa vào các độ ưu tiên khác nhau (ngày chuyển, mã hàng SKU, loại kho…)

Liên hệ với chúng tôi

 

Báo cáo đóng gói DiReports