Giải pháp tích hợp ERP Sage

Trọn bộ tích hợp EDI với Sage ERP - Giải pháp tích hợp ERP Sage

Giải pháp tích hợp ERP Sage

Lợi ích của việc quản lý EDI

Bộ tích hợp EDI của DiCentral cho các giải pháp ERP của Sage bao gồm Sage 50 (trước đây là Sage Peachtree), Sage 300 (trước đây là Accpac), MAS 90, MAS 200, và MAS 500 là giải pháp đầy đủ, liền mạch, và tính năng AS2 được kích hoạt nhằm đạt được tối ưu hóa thực sự của hoạt động kinh doanh mà EDI đã luôn luôn được hướng đến.

Tất cả các đường kết nối, quản lý các đối tác, kiểm tra, cấu hình và chức năng nhận biết theo dõi 997 được quản lý đầy đủ mà người dùng không cần cập nhật hoặc vá lỗi.

Tích hợp dữ liệu đầy đủ

Người sử dụng Sage ERP bán hàng, hóa đơn, sản xuất, lập kế hoạch, và dữ liệu giao hàng tất cả được tích hợp đầy đủ và điều chỉnh, loại bỏ hầu hết sự can thiệp bằng tay.

Khách hàng và nhà cung cấp - dùng EDI

Khả năng của cả khách hàng và nhà cung cấp – dùng EDI, nền tảng Sage ERP nay đã kết hợp tiết kiệm chi phí đáng kể của một mô hình EDI hoàn toàn với các giải pháp khả năng công nghệ mà cho đến nay gần như chưa cung cấp được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phân tích lợi ích chi phí

Với tất cả các dự án quan trọng và có quy mô lớn, để tìm ra giải pháp tối ưu hóa EDI phải trải qua các phân tích chi tiết để xác định lợi nhuận của nó. DiCentral đã làm chủ được quá trình phân tích chi phí-lợi ích. Chúng tôi sẽ rất vui để giúp bạn chạy đánh giá tính khả thi của dự án. Bạn sẽ có một bản tóm tắt chính xác của chi phí dự án và phí sử dụng, nếu khi bạn có thể mong đợi để xem một lợi nhuận từ việc đầu tư của bạn và cách mà bạn sẽ được tiết kiệm bao nhiêu tiền.

Lợi ích

 • Sự hợp tác chuỗi cung ứng B2B chính xác thông qua các thông tin theo thời gian thực
 • Quản lý các ngoại lệ xảy ra giúp loại bỏ sự cần thiết phải theo dõi thủ công
 • Hàng hóa sẽ được giao nhanh hơn và chính xác hơn
 • Tối ưu hóa kho hàng
 • Giảm chi phí logistics
 • Bổ sung thêm các đối tác kinh doanh mới một cách nhanh chóng và hiệu quả
 • Khả năng mở rộng giải pháp giúp xử lý khối lượng giao dịch tăng
 • Giảm bớt lỗi thông qua các giao dịch được thực hiện tự động
 • Quá trình xử lý các giao dịch nhanh hơn
 • Tăng khả năng dịch vụ khách hàng do rút ngắn sự chậm trễ trong thực hiện đơn hàng
 • Giảm bớt các lỗi về quản lý
 • Theo dõi của tất cả các giao dịch EDI và gia tăng tầm nhìn đến cộng đồng doanh nghiệp của bạn
 • Giúp vận hành hiệu quả các hoạt động nội bộ
 • Nâng cao vị trí cạnh tranh
 • Và nhiều hơn nữa …

Liên hệ với chúng tôi

 

Giải pháp tích hợp ERP Sage